Godzina 16:30

26 września  g. 16:30

28 września –  ODPUST PARAFIALNY 17:00

10 Października                             14 listopada

24 Października                             28 listopada                        12 Grudnia