Godzina 16:30

3 Października                               7 Listopada                                     5 Grudnia

17 Października,                            21 listopada                                    19  grudnia

31 Października