Duszpasterze

  1. Jerzy Ślusarczyk – proboszcz
  2. Zbigniew Kardasz – wikariusz
  3. Edward Urbański – rezydent

Nasz Adres

Parafia św. Michała Archanioła,
pl. Ks. K. Tomkiewicza 1
67-410 Sława

 http://www.parafiaslawa.pl