„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, powiedzial św. Hieronim.


Spotkania biblijne pomagają nam pogłębiać swoją wiarę; poznając sens Biblii, uczymy się, jak odnosić tekst do swojego życia.
Pismo Święte jest przeciez listem napisanym do nas przez Boga.


W zrozumieniu poszczególnych tematów biblijnych pomaga nam Pani Dr Bogusława Pulkowska.