KANCELARIA PARAFIALNA  CZYNNA :

 • Czwartek i Piątek 16:30-17:30
 • Sobota: 9:00-11:00

W pierwszą sobotę miesiąca kancelaria parafialna nieczynna – odwiedziny chorych od godziny 9:00

W okresie wakacyjnym:

 • Czwartek 17:00-18:00
 • Sobota 9:00-11:00

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI - WYMAGANE DOKUMENTY

CHRZEST

WYMAGANE DOKUMENTY:


1)odpis Aktu Urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
2) odpis Aktu Ślubu Kościelnego, Konkordatowego lub Kontrakt Cywilny
3)dane chrzestnych: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, adres
jeżeli chrzestny jest z innej parafii: Zaświadczenie z własnej parafii,
że spełnia warunki, aby być chrzestnym
4) dane rodziców dziecka
5) jeżeli dziecko jest z innej parafii to pisemna zgoda proboszcza

CZAS ZGŁOSZENIA:

Dwa tygodnie przed zamierzonym terminem

 

CZAS CHRZTU W NASZEJ PARAFII:

Chrzest jest udzielany w naszej parafii w soboty na Mszy Świętej o godzinie 18:00 (w okresie letnim o 19:00) i w niedzielę na mszy świętej o godzinie 12:00.

 

RZECZY POTRZEBNE DO CHRZTU:

 1. świeca
 2. biała szata

 

CHRZESTNI:

Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnego). Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłym towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecku wraz z rodzicami, ma przedstawić do chrztu oraz pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 

DO PRZYJĘCIA ZADANIA CHRZESTNEGO MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY TEN, KTO:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz ma intencję pełnienia tego zadania.
 2. ukończył 16 lat
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
 5. nie jest ojcem lub matką dziecka przyjmującego chrzest.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSYWA:

Czas załatwienia formalności przedślubnych: Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić do kancelarii trzy miesiące  przed planowanym ślubem.

 

ZAPOWIEDZI: Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązuje wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

DOKUMENTY:

 1. metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterstwa
 2. świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)
 3. świadectwo katechezy ostatniej klasy ukończonej szkoły
 4. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 5. dowód osobisty
 6. jeśli narzeczeni pragną zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczą dokumenty z USC

 

ŚWIADEK ŚLUBU:

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków zawarcia sakramentu małżeństwa wcześniej odbyli spowiedź, aby w czystości serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni tak ogromnym zaufaniem.

POGRZEB OSOBY WIERZĄCEJ:

W przypadku śmierci naszych bliskich w kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

 1. akt zgonu z USC
 2. zaświadczenie o przyjęciu ostatnich sakramentów przez osobę zmarłą
 3. informację z biura cmentarnego o dniu i godzinie pogrzebu