25 marca wielu wiernych naszej parafii, wzięło udział w Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta.W jej przygotowanie zaangażowało się wiele osób: ministranci i oaza – nieśli pochodnie, Schole (dziecięca i dorosłych) – prowadziły śpiew, strażacy – czuwali nad bezpieczeństwem i towarzyszyli Krzyżowi. wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę. Niech uczestnictwo w tym wyjątkowym nabożeństwie przyczyni się do umocnienia naszej wiary.

LINK DO GALERII